• โดยทั่วไปประเทศไทยของเราเป็นเมืองที่หน้าอยู่อย่างมากเต็มไปด้วยพื้นที่การทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่รองลงมาก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งสิ่งที่ตามมาจากการทำโรงงานอุตสาหกรรมก็คือน้ำทิ้งหรือน้ำเสียที่เกิดจากสารเคมีมากมายที่ไหลจากโรงงานมาสู่น้ำที่อยู่ในลำคลองหรือแหล่งน้ำที่สำคัญต่างๆ มากมาย หากไหลมารวมกันเรื่อยๆ ก็จะทำให้น้ำเน่าเสียและทำให้เกิดมลพิษในน้ำจำนวนมากทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำนานาชนิดที่อาศัยอยู่ก็อาจจะตายลงได้จากน้ำที่ใสสะอาจก็อาจจะเป็นพาหะนำโรคได้ ดังนั้นเราจึงมีวิธีการบำบัดน้ำเน่าเสียด้วยกันทั้งหมด 6 ประเภทดังต่อไปนี้ 1.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร 2.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ 3.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ 4.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ 5.ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ 6.ระบบบำบัดน้ำเสียคลองวนเวียน ทั้ง 6 วิธีทั้งหมดที่กล่าวมานั้นก็คือขั้นตอนและวิธีการบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุดที่ทำให้น้ำที่เน่าเสียกลับมาใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ทั้ง 6 ขั้นตอนที่กล่าวมานั้นมีวิธีการที่บำบัดที่แตกต่างกันออกไปไม่มากแต่จะส่งผลดีที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง

จากในภาพเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบขั้นตอนง่ายๆ ที่ประชาชนส่วนใหญ่ทั่วไปนิยมเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันในการเลี้ยงสัตว์น้ำนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือสัตว์น้ำ อื่นๆ นอกจากนี้มันยังสามารถนำเอาน้ำที่ได้จากการบำบัดไปใช้ในทางอื่นได้เช่นทางการเกษตร พืชผักสวนครัว

จากในภาพเป็นการบำบัดน้ำที่เรียกว่าแบบบ่อกว้างที่สามารถบำบัดน้ำเสียได้ในวงกว้างที่สามารถกระจายน้ำได้เยอะกว่าและทำให้น้ำที่เน่าเสียจำนวนมากๆ นั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไว เราจึงสามารถนำเอาน้ำจำนวนนี้กลับมาแปลสภาพเป็นน้ำที่ดีและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

การบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับสภาพเสถียรนั้นก็คือการสร้างบ่อพักน้ำไว้หลายๆ บ่อ โดยจะแบ่งตามลำดับขั้นเช่น มีทั้งหมด 3 ขั้นตอนของการบำบัดก็คือ 1.ต้องสร้างบ่อพักน้ำความลึกประมาณ 4 เมตร และอีก 2 บ่อจะขนาดเท่ากัน 1 – 2 เมตรโดยเท่ากันโดยบ่อจะถูกออกแบบว่าเป็นการหมุนเวียนจากบ่อน้ำเสียโดยการพักน้ำไว้เป็นเวลานานๆ จนเกิดการตกตะกอนขึ้นและก็ค่อยเปลี่ยนบ่อพักน้ำโดยจะใช้การตักมาสู่บ่อที่เตรียมไว้ ที่มีความลึก 1 – 2 เมตร หลังจากนั้นก็ต้องรอให้ถึงเวลาที่กำหนดของการตกตะกอนหลังจากนั้นก็ต้องตักมาเข้ามาสู่การพักน้ำแบบขั้นตอนสุดท้ายก็ถือว่าจะได้น้ำที่ใส่และสะอาดแต่ละขึ้นตอนของการใช้บ่อพักน้ำก็ต้องมีการดูแลอย่างดีและต้องใส่สารเคมีที่ส่งผลดีต่อน้ำอีกด้วยแต่ถ้าหากใส่มากเกินไปก็จะเกิดผลเสียต่อคนที่เอาน้ำไปใช่แต่บอกก่อนเลยว่าการบำบัดน้ำเสียให้มาใช้ได้นั้นมันจะไม่เหมือนเดิม 100 เปอร์เซ็นต์แต่จะอยู่ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์

  • การบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ใช้ผลได้ไวและรวดเร็วมากกระบวนการทำก็ไม่ยากมากแต่ต้องใช่เวลาในการทำและการปรับตัวเป็นจำนวนมากถึงจะส่งผลได้ดีการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศโดยจะใช้การหมุนไหลเวียนของน้ำหรือการปั่นตัวของน้ำที่จะทำให้เกิด Ho2 ได้ดีซึ่งการปั่นตัวหรือใช้เครื่องจักรในการปั่นน้ำก็จะให้ได้ผลดีมากที่สุดเนื่องจากเราไม่ต้องไปตีน้ำเราทำอะไรกับน้ำมากมายแต่เพียงแค่ใช้เวลาเท่านั้นโดยจะต้องปั่นน้ำเติมน้ำในอากาศให้ได้มากๆ เท่าที่จะมากได้เพราะว่ายิ่งปั่นให้อากาศเยอะเท่าไหร่การที่เราจะได้น้ำที่ใสกลับมานั้นก็จะดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ จากน้ำที่เขียวจะกลายเป็นน้ำที่ขาวขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน้ำจากที่เน่าเสียก็จะมี Ho2 อยู่ในน้ำเยอะตลอด สังเกตได้จากแหล่งน้ำทั่วไปที่มีเครื่องจักรกลกำลังปั่นทำงานในน้ำนั่นก็แสดงให้เห็นถึงการกำลังบำบัดน้ำเสียในประเทศไทยก็มีหลายจังหวัดที่ใช้การบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ
  • การบำบัดน้ำเสียก็มีอยู่ด้วยกันหลายอย่างที่ประเทศไทยนิยมนำเอามาปรับเปลี่ยนสภาพน้ำให้กลับมาดูใสสะอาดเพิ่มมากขึ้นแต่ที่นิยมใช้ทำกันมาที่สุดก็เห็นจะเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบคลองเวียนวนเพราะว่ามันสามารถทำได้ไงแต่ต้องมีพื้นที่ในการทำคลองหมุนเวียนน้ำ โดยการจะสร้างคลองบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตัววงกลมรูปไข่เป็นรางตัว u ที่สามารถให้น้ำที่ไหลเวียนอยู่ในนั้นกรองจนไม่เหลือน้ำเสียแต่ต้องมีหลายๆ บ่อ เพื่อที่จะได้กรองได้ไวและเร็วขึ้น แต่ต้องมีบ่อที่เป็นวงกลมรองรับน้ำที่กรองมาจากตัว u เสียก่อนไม่นั้นน้ำที่เรากรองมาได้ตอนแรกจะไม่เป็นน้ำที่สำอาด 100 เปอร์เซ็นต์ก็จะเท่ากับว่าน้ำกรองที่ได้มาน้ำเท่ากับเสียไปเลยเพราะว่าที่กรองมานั้นต้องผ่านกองหลายครั้งถึงจะได้น้ำที่สะอาดและสามารถนำเอามาใช้สอยได้ตามปกติอย่างเช่นนำเอามากินนำเอามาอาบน้ำชำระร่างกาย ทั้งหมดก็คือกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบคลองวนเวียน
  • การบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยก็ว่าได้ที่ประชาชนทั่วๆ ไปสามารถทำได้เองโดยการขุดบ่อในขนาดที่พอเหมาะพอสำควรไม่เล็กมากไม่ใหญ่จนเกินไปและให้แบ่งการดูแลเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ตื้น ส่วนที่ 2 ลึก ส่วนที่ 3 ตื้น และจะใช้ต้นไม้น้ำในการบำบัดน้ำเสียโดยการให้พืชเป็นผู้บริหารระบบน้ำเองด้วยตัวมันเองโดยเราคอยดูแลอย่าให้ต้นไม้ตายถ้าหากตายก็จะส่งผลให้น้ำที่เรากำลังบำบัดอาจจะเน่ายิ่งกว่าเดิม
  • การบำบัดน้ำเสียอีกอย่างก็คือการบำบัดแบบบึงประดิษฐ์อีกแบบก็คือการปลูกต้นไม้ให้อยู่เหนือน้ำแต่อีกแบบก็คือปลูกไม่ให้เหนือน้ำให้เราดูให้เราวัดเอาว่าแบบไหนสามารถบำบัดน้ำเสียออกได้ไวกว่ากัน เราจะให้ได้ชัดเจนว่าระบบน้ำที่คุณกำลังบำบัดนั้นแบบไหนที่เหมาะแก่การนำเอาไปใช้ได้ดีกว่ากันซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามันใช้ได้ทั้ง 2 รูปแบบเลยความแตกต่างก็ขึ้นอยู่กับสถานที่และการดูแลในการปลูกต้นไม้น้ำบำบัด ขึ้นอยู่กับขาดบ่อและก็น้ำอีกด้วย
  • การบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์จะเป็นการบำบัดแบบระบบหน้าดินโดยจะแบ่งออกเป็น 3 วิธีการบำบัดคือการเติมน้ำและการใส่สารเคมีที่ตกตะกอนและใส่ดิน โดยจะต้องเริ่มจากการสร้างบ่อขึ้นมาก่อนทั้งหมด 4 บ่อและเริ่มการทดสอบจากแบบที่ 1 ก่อนคือการเติมน้ำลงไปให้เท่ากันครึ่งๆ ของน้ำที่เน่าเสียและน้ำดีที่สะอาดที่เราหามาได้เทใส่ลงไปให้เท่าๆ กัน แบบที่ 2 คือการใส่สารเคมีที่เพิ่มระบบออกซิเจนให้เท่ากันคือจะเพิ่มอากาศเข้าไปในน้ำและก่อให้เกิดการแปลเปลี่ยนของน้ำนั่นเอง แบบที่ 3 ก็คือการเพิ่มดินลงไปในน้ำที่เน่าเสียซึ่งในหน้าดินแต่ละอย่างมีการดูดซับการตกตะกอนไม่เหมือนกันดังนั้นการใส่ดินลงไปก็เพื่อที่จะเพิ่มความตึงหย่อนของหน้าดินให้มีอุณหภูมิเท่าๆ กัน แต่ทั้ง 3 การทดลองก็ต้องรอผลและระยะเวลาในการบำบัดที่ไม่เหมือนกันบางอันอาจจะไวบางอันก็อาจจะช้า พอได้ทั้งหมดเข้ามารวมด้วยกันก็จะถือว่าเป็นน้ำที่ใส่สะอาดที่ผ่านการบำบัดมาทั้งหมดแล้ว
  • ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพถือว่าเป็นการบำบัดน้ำที่ไวที่สุดเท่าที่จะไว้ได้เลยเพราะว่าเป็นการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาปั่นน้ำโดยใช้แผนจานหมุนเป็นสื่อกลางนำเอามาปั่นตลอดเวลาทั้งวันก็เพื่อจะให้นำหลับมาใส่สะอาดเหมือนเดิมเนื่องด้วยการใช้ใบพัดในการบำบัดจะช่วยในการประหยัดพลังงานอีกด้วยรอเวลานานก็เห็นผลเลยเพราะว่าการใช้จานหมุนชีวภาพจะช่วยให้ Ho2 ในน้ำเยอะขึ้น
  • การบำบัดน้ำเสียแบบแผ่นจานหมุนชีวภาพมีอีกแบบก็คือเป็นกังหันจานหมุนชีวภาพแบบใบพัดซึ่งจะให้อากาศในน้ำเพิ่มขึ้นจำนวนมากเพราะ 1 ใบสามารถเพิ่มลมในอากาศได้มากกว่าปกติซึ่งปกติจะได้ในจำนวนที่น้อยจากการสำรวจซึ่งเราก็อยากจะบอกว่า เป็นอีกหนึ่งการบำบัดน้ำที่ให้ผลไวสุดๆ ที่เปลี่ยนน้ำจากน้ำเน่าเสียให้กลายมาเป็นน้ำที่ดีและสามารถใช้งานได้ดีเหมือนน้ำปกติเลยโดยที่ไม่ต้องนำเอาไปปรุงแต่ง