บำบัดน้ำเสียชีวภาพ

biological

การบำบัดน้ำแบบชีวภาพเป็นแบบการบำบัดน้ำแบบวิถีบ้านๆ

ซึ่งก็ใช้การหมักน้ำจากพืชผักสวนครัวมากมายที่เพิ่มจุลินทรีย์ในน้ำหมักแล้วก็นำเอามาปรับใช้เข้ากับชีวิตประจำวันซึ่งการจะนำเอาน้ำหมักจุลินทรีย์มาใช้ได้ต้องผ่านการกรองอย่างดี

เพื่อที่จะนำเอามาเทลงบ่อใหญ่เพื่อจะทำให้น้ำที่เน่าเสียได้รับอากาศจากน้ำผ่านการกรองจากจุลินทรีย์ที่มีสารเคมีชีวภาพทั่วไปตามธรรมชาติเยอะมากเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดอยู่แล้ว

การใช้น้ำหมักแบบชีวภาพนั้นมีการแปลสภาพอย่างไวมากซึ่งการแปลสภาพจากน้ำหมักชีวภาพให้กลายมาเป็นน้ำที่บริสุทธิ์แท้ 100 เปอร์เซ็นต์

ใช้เวลาไม่นานมากประมาณ 5 – 7 วันก็เป็นน้ำปกติแล้วขึ้นชื่อกับน้ำที่เราจะปรับสภาพด้วยว่าบ่อกว้างใหญ่แค่ไหนก็ต้องใช้เวลานานตามขนาดของบ่อ