บำบัดน้ำเสียประดิษฐ์

Stable Treatment

เป็นการบำบัดน้ำเสียที่นิยมใช้กันในขั้นตอนการปรับคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากขั้นตอนการบำบัดจากบ่อเสถียรลักษณะของการบำบัดแบบนี้จะใช้บ่อดินที่อัดไปด้วยดินแบบแน่นๆ หรือ

อีกแบบก็คือ จะใช้การปูพื้นด้วยแผ่น HDPE เพื่อทำให้ได้ระดับในแต่ละบ่อจะมีบ่อดินที่มีความลึกไม่เท่ากันเพื่อให้เกิดการบำบัดน้ำเสียเป็นธรรมชาติโครงสร้างของการบำบัดแบบนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ก็คือ

  1. ในส่วนแรกจะเป็นการปลูกพืชที่โผล่พ้นน้ำ เช่น แฝก , กก เป็นต้น
  2. ในส่วนที่สองนี้จะปลูกพืชชนิดลอยอยู่ในน้ำอย่างเช่น บัว , จอก , แหนและยังรวมไปถึงพืชขนาดเล็กอย่างเช่น สาหร่าย เป็นต้น
  3. ในส่วนนี้จะเป็นการปลูกพืชเหมือนในขั้นตอนแรกเพื่อให้ทำหน้าที่ในการกรองแขวนลอยที่ยังคงอยู่ และยังสามารถช่วยลดสารอาหารที่มีไนโตรเจนได้ดีอีกด้วย