บำบัดน้ำเสียปรับเสถียร

wastewater

น้ำที่เน่าเสียส่วนใหญ่เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือจะเกิดจากการปล่อยน้ำเสียที่เกิดจากมนุษย์ใช้งานแล้วทิ้งลงแม่น้ำลำคลองก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งก็เป็นมานานหลายปีแล้ว

ก็ได้มีหลายหน่วยงานหลายองค์กรเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธีแต่ที่คนส่วนใหญ่ยอมรับกันก็หน้าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียรเพราะสามารถทำได้ง่ายและไม้ต้องใช้พื้นที่เยอะเพียงแค่มีเครื่องมือที่ครบและรอเวลาเท่านี้ก็จะได้น้ำที่สะอาดและ

ไม่มีสารพิษทางน้ำหลงเหลือติดมาอย่างแน่นอนเพราะว่าการปรับอุณหภูมิของน้ำให้มีคุณภาพเสถียรนั้นต้องใช้เวลานานเพื่อที่จะตรวจสอบความเจือจางของสารพิษที่ปนมากับน้ำตอนแรก