บำบัดน้ำเสียเติมอากาศ

treatment

การบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศคือการนำเอาออกซิเจนจากในอากาศเข้าไปสู่ในน้ำเพื่อให้เกิดออกซิเจนในน้ำและจะทำให้น้ำกลับมาใสสะอาดเหมือนเดิมได้

ซึ่งกระบวนการทำก็ต้องเข้าใจและศึกษามาก่อนเป็นอย่างดีกับการเติมอากาศเข้าไปในน้ำหรือที่ทั่วโลกเรียกกันว่าบำบัดน้ำเสียเติมอากาศ

เพราะจะนำเอาเครื่องจักรโดยการใช้ใบพัดปั่นน้ำใต้น้ำแล้วจะก่อให้เกิดฟองอากาศขึ้นมาบนผิวน้ำนั่นก็คืออากาศที่เกิดจากการบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศเข้าไปทั้งหมดก็คือวิธีที่ดีที่สุดของ

การบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นมาโดยทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวซึ่งการบำบัดน้ำเสียมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 6 แบบ แล้วแต่ว่าจะนำเอามาปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์อย่างไร