บำบัดน้ำเสียแอกทิเวเต็ดสลัดจ์

System water

การบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์คือการใช้ระบบน้ำเชื่อมเข้ากับระบบไฟฟ้าแบบวงจรเครื่องกลโดยจะหมุนเอาน้ำดีเข้าไปสู่น้ำเสียแล้วก็จะให้อากาศเข้าไปเกาะตัวในน้ำจนเกิดฟองอากาศขึ้นแล้วก็ปั่นอากาศเข้าไปเรื่อยๆ จนกว่าน้ำจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย

จุดสังเกตก็คือเวลาใส่น้ำปั่นน้ำเติมอากาศนั้นให้สังเกตน้ำรอบแรกที่เราใส่เข้าไปถ้ามันยังสีเข้าก็ให้ใส่เพิ่มลงไปอีกแต่ถ้าหากจากแล้วให้เราใส่น้ำน้อยกว่าเดิมเพื่อจะให้มันเกิด

การตีฟองอากาศมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเพิ่ม H2O ในน้ำแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือความรู้ความเข้าใจอย่างสูงสุดในการจะบำบัดน้ำเสียแล้วนำเอาน้ำที่เสียกลับมาใช้ปกติอีกครั้ง